Запитували — відповідаємо

 Листопад 5, 2016

Динамічні зміни в нормативних документах, що регламентують життєдіяльність військовослужбовців, потребують постійного роз’яснення та уточнення, особливо стосовно прав, гарантій для військових, їхніх родичів тощо. Тому фахівці військового відомства продовжують консультувати наших читачів на сторінках газети

Віктор Ш., учасник АТО, м. Київ:

— Який порядок припинення особливого періоду?

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не визначено чіткого порядку припинення особливого періоду. Водночас зазначеним законом передбачено такий захід, як демобілізація — комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати мирного часу.

Згідно зі статтею 11 зазначеного закону рішення про демобілізацію із внесенням його на затвердження Верховною Радою України приймає Президент України.

На даний час таких рішень Президентом України не приймалося.

Водночас Вищий адміністративний суд України у постанові від 16 лютого 2015 року (справа № 800/582/14), виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду.

Враховуючи зазначене, з огляду на зміст заходів мобілізації та демобілізації, визначених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», закінчення заходів часткової мобілізації не припинило особливий період.

Микола Ч., учасник АТО, м. Чернігів:

— Яке грошове забезпечення передбачене для військовозобов’язаних, призваних на військові збори? Чи оплачується тимчасова непрацездатність, яка настала під час військових зборів?

— Військовозобов’язаним, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах, з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад, військові частини, в яких військовозобов’язані проходять збори, виплачують добові (п.1 постанови КМУ «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам» від 23.11.2006 № 1644). Середній заробіток виплачують організації, де працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, що керують військовими формуваннями.

Згідно з Інструкцією № 80 особам, призваним на збори, виплачують заробітну плату за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середню заробітну плату за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах заробітну плату виплачують у звичайні строки, встановлені в організації, де працює військовозобов’язаний. Для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, організації подають до районного військового комісаріату, де перебувають на обліку військовозобов’язані, рахунки, які акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати. Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов’язані з виплатою середнього заробітку. Середній заробіток військовозобов’язаних, призваних на збори, розраховують організації, де працюють (працювали) призвані на збори, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100. До рахунків додають відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори, за формою, наведеною в пункті 12 Інструкції № 80.

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їхнього закінчення, за ним зберігають місце роботи і обійману посаду, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (ч. 14 ст. 29 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Підготувала Тетяна МОРОЗ

Схожi записи: