Автоматизована система управління військами «Славутич» включає десять уніфікованих підсистем, які функціонально доповнюють одна одну

 Жовтень 7, 2016

IMG_8278_498x332 (1)У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся міжнародний симпозіум: «Розвиток картографічної діяльності та геоінформаційних систем для потреб безпеки і оборони України». Захід відбувся за підтримки Громадської організації «Картографічна сотня» та Асоціації «Українська оборонна та безпекова промисловість».

Попри позитивний світовий досвід та реальні потреби Збройних Сил рівень застосування гіс-технологій в управлінні військами під час бойових дій залишається недостатнім. За словами завідувача науково-дослідної лабораторії (розробки, впровадження та супроводження засобів управління військами) працівника ЗС України  Петра Стужука, це пояснюється відсутністю у ЗСУ автоматизованих систем управління військами і зброєю, оскільки геоінформаційні системи є реальною рушійною силою управління насамперед як їх невід’ємні складові.

В університеті створена автоматизована система управління військами (АСУВ) «Славутич», яка включає десять уніфікованих підсистем, які функціонально доповнюють одна одну. При цьому функції обробки геодезичних даних та ведення і відображення оперативно-тактичної обстановки технологічно розділені між геоінформаційною підсистемою та підсистемою ведення і відображення положення, стану та дій військ. Це дозволяє використовувати ефективніші технології обробки графічної інформації, а головне – максимально наблизити їх до реальних потреб органів військового управління щодо вироблення замислу, планування, проведення взаємодії, доведення завдань до військ та контролю їх виконання.

Підсистема ведення і відображення положення, стану та дій військ забезпечує як індивідуальну роботу посадових осіб на Робочих картах, так і колективну одночасну роботу на Карті ведення бою (операції) для висвітлення поточної оперативно-тактичної обстановки, а також формування графічної частини замислу (плану) або організації взаємодії з використанням АРМ посадових осіб ОВУ, у тому числі територіально віддалених.

Підсистема має вбудований конструктор умовних знаків та дозволяє розподіляти шари оперативно-тактичної обстановки за посадовими особами, рівнями управління, видами та родами військ (сил) і спеціальних військ, видами всебічного забезпечення, протидіючими сторонами, що забезпечує раціональний розподіл колективної роботи з відпрацювання графічних документів, організацію взаємодії, обмін інформацією в он-лайн режимі.

Водночас, різними академічними і відомчими науковими установами в Україні розроблено значну кількість технічних рішень і програмних засобів, які можуть бути використані як базові для створення АСУ військами і зброєю. Тож пропозиції університету щодо створення АСУВ для ЗСУ полягають в об’єднанні зусиль усіх зацікавлених організацій і установ для створення дослідного зразка системи на основі АСУВ «Славутич». Якщо розпочнеться створення дослідних зразків АСУ військами і зброєю, автоматично будуть вирішуватися і проблеми картографії і використання геоінформаційних систем.

Своєю чергою, начальник відділу організації  топогеодезичного виробництва – заступник начальника Центрального управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковник Сергій Прищепа акцентував увагу присутніх на тому, що навесні 2014 року, коли відбулася анексія Криму і розпочалися бойові дії на Донбасі, суттєво зросла потреба військ у даних про місцевість, насамперед у паперових картах. Але саме про Східний регіон нашої держави ми мали топографічні карти із самим застарілим станом місцевості, зміст яких не оновлювався з часів СРСР.

У стислий термін необхідно було оновити, підготувати до видання та надрукувати  необхідними тиражами топографічні карти на території Донецької та Луганської областей, співрозмірні з площею такої держави як Нідерланди. Насамперед, це стосувалося топографічних карт масштабу 1:50000 як основної карти тактичного рівня. Тому використовувалися всі наявні дані – дистанційного зондування, матеріали аерознімання, довідкові статистичні дані, інформація з Інтернету.

Сергій Воронков

Схожi записи: