«Закон гарантує звільнення в запас військовослужбовців, які підписали шестимісячний контракт»

 Вересень 8, 2016

Серед читацьких запитань до редакції і надалі домінують соціальні питання. Компетентні відповіді на окремі з них дають фахівці відділу правового забезпечення Генерального штабу ЗС України

Степан Федьків, військовий пенсіонер, м. Володимир-Волинський:
— Я старший прапорщик, до недавнього часу — військовий пенсіонер. Нещодавно повернувся на військову службу. Після укладання контракту повідомив про це в управління Пенсійного фонду України у Волинській області, як того вимагає законодавство. Однак згодом отримав звідти листа з вимогою повернути вже перераховані мені кошти та повідомлення про припинення мені пенсійних виплат. Такі ж повідомлення отримали й кілька моїх товаришів. Чи правомірні дії посадовців фонду?

— Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється в розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період.

Віталій Яровий, військовослужбовець служби за контрактом, м. Харків:
— За яких умов може бути розірваний короткостроковий контракт на військову службу? Якщо я укладу короткостроковий контракт, чи можуть його продовжити по закінченні шестимісячного строку без моєї згоди, обумовлюючи дією особливого періоду в країні?

— Відповідно до частини 6 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби, зокрема у таких випадках:

— у зв’язку із закінченням строку контракту;

— за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

— за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

— у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їхнього використання на службі;

— у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

— у зв’язку із закінченням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону.

Отже, Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» гарантує звільнення з військової служби військовослужбовців, які підписали шестимісячний контракт, навіть під час особливого періоду у країні.

Микола Ш., мобілізований військовослужбовець:
— На які виплати мають право демобілізовані військовослужбовці при звільненні з військової служби, і в які строки ці кошти мають бути виплачені?

— Відповідно до пункту 24.2 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням.

Відповідно до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

17 вересня 2014 року № 460, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються зі служби після прийняття рішення про демобілізацію, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Виплата допомоги здійснюється військовослужбовцям за період служби за призовом у зв’язку з мобілізацією з дня їхнього призову на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували в мирний час.

Анатолій М., військовослужбовець контрактної служби, м. Миколаїв:
— Чи має право військовослужбовець контрактної служби на виплату матеріальної допомоги при укладанні нового контракту?

— Відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року

№ 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їхнього прийняття на військову службу за контрактом, виплачують тільки після укладання першого контракту. Допомога виплачується у таких розмірах:

особам рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат;

особам сержантського і старшинського складу — дев’ять мінімальних заробітних плат;

особам офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат.

Валентина Клиш, м. Львів:
— Куди необхідно звернутись для отримання детальної інформації про наявність вакантних офіцерських місць у військових частинах для подальшого підписання контракту?

— Відповідно до пункту 2.17 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої Наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170, відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу проводиться:

військовими комісаріатами — з офіцерів запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

командирами військових частин — із офіцерів запасу, які звернулися до військової частини з проханням про прийом на військову службу за контрактом.

Підготував Віктор ШЕВЧЕНКО

Схожi записи: