Малозабезпечені родини учасників АТО зможуть отримувати грошову допомогу

 Серпень 2, 2016

5458_p_12_img_000114 липня 2016 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Відповідно до цієї законодавчої новації, відтепер сім’ям військовослужбовців на час їхньої участі в АТО до середньосукупного доходу родини не включатимуть грошове забезпечення та інші виплати

Ті сім’ї військовослужбовців, які проживають на території України і мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для родини, зможуть отримувати грошову допомогу.

Спробуємо обчислити розмір цієї виплати на прикладі сім’ї військовослужбовця, який нині бере участь в АТО. Припустимо, що його сім’я складається з чотирьох осіб: військовослужбовець (грошове забезпечення — 8200 грн), його дружина (заробітна плата — 2000 грн) та двоє неповнолітніх дітей 4-х та 10-ти років.

Для того, щоб з’ясувати чи має родина право на виплату, визначимо для неї граничний прожитковий мінімум. Нагадаю, що за законом рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги родині має обраховуватись у відсотковому співвідношенні: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Крім того, згідно зі статтею 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%. Тож при розрахунку допомоги для родини держава гарантує:

— на одного дорослого — 304,50 грн (21% від прожиткового мінімуму 1450,00 грн);

— на дитину до 6 років — 1148,18 грн (85% від прожиткового мінімуму 1228,00 грн плюс 10%);

— на дитину від 6 до 18 років — 1431,49 грн (85% від прожиткового мінімуму 1531,00 грн плюс 10%).

Граничний рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги цій родині становить: 3188,67 грн (304,50 грн х 2 працездатні особи + 1148,18 грн на дитину до 6 років + 1431,49 грн на дитину від 6 до 18 років).

Зауважу, що сума допомоги не може бути більшою за 75% від цього показника, в даному випадку — не більше 2391,50 грн (3188,67 грн х 75%).

Тепер підрахуємо фактичні доходи. До сукупного доходу сім’ї включають середню заробітну плату з усіма надбавками і доплатами, премії, стипендії, допомогу з безробіття тощо, обчислену за останні 6 місяців.

Так, середній дохід батька (учасника АТО) становить 8200 грн, а матері — 2000 грн. Нині родина має середньомісячний дохід у сумі 10200 грн, що перевищує граничний розмір сукупного доходу родини (3188,67 грн) і не дає права на виплату допомоги. Але після внесення змін до чинного законодавства до сукупного доходу сім’ї не зараховуватиметься грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на час її проведення. Тож загальна сума доходу в нашому прикладі складатиметься лише із заробітної платні дружини (2000 грн), яка, зрозуміло, є меншою за загальний прожитковий мінімум родини (3188,67 грн).

Як бачимо, родина, поки батько знаходитиметься в зоні АТО, матиме право на виплату грошової допомоги.

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом: 3188,67 грн — 2000,00 грн = 1188,67 грн. До того ж після прийняття рішення про виплату коштів держава гарантує доплату на кожну дитину до 13 років у розмірі 250,00 грн.

Враховуючи те, що сума допомоги із доплатою на дітей (1688,67 грн) не перевищує її максимально допустимого розміру (в нашому випадку 2391,50 грн), виплаті підлягає грошова допомога в повному обсязі у сумі 1688,67 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку, і через шість місяців родина знову має підтвердити своє право на виплати. Документи для отримання допомоги подають до Управління соціального захисту за місцем проживання, де вивчать матеріальний стан і складуть усі доходи сім’ї. Щоб до сукупного доходу не вносили грошове забезпечення чоловіка-військовослужбовця, він має надати довідку встановленої форми про безпосередню участь в антитерористичній операції.

Право сім’ї на цю допомогу залежить і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів. У наданні державної соціальної допомоги вам можуть і відмовити, якщо з’ясується, що родина має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно, або особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири або будинку, автомобіля чи іншого транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкової перевірки матеріально-побутових умов родини, яка звернулася за призначенням такої допомоги. Відмовлять у виплаті й у випадку, якщо у власності чи володінні сім’ї є інша квартира або будинок за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена родини, чи більше ніж один автомобіль, транспортний засіб тощо.

Зміни до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» набудуть чинності після підписання Президентом України та офіційного оприлюднення.

Тетяна МОРОЗ

Схожi записи: